FAQ

Hebt u algemene vragen over de programma’s van RJ-opleidingen. Of over uw deelname aan een concreet programma? Wilt u meer weten over betaling, annulering en accreditatiepunten? Raadpleeg dan de antwoorden op de veelgestelde vragen die hieronder staan vermeld.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan a.u.b. contact op.

Aanmelding en toegang

Hoe dien ik me aan te melden?

Je dient je aan te melden via het webformulier. Je gaat gewoon naar de betreffende scholingsdag en klikt op de knop aanmelden. Als alle (verplichte) zijn ingevuld, dan kun je de aanmelding verzenden. Lees ook de voorwaarden goed door. Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving, waarbij geldt: “vol = vol”.

Tot wanneer kan ik me nog aanmelden?

Zolang de knop ‘inschrijven’ nog zichtbaar is op de website, is er nog plaats. Als deze knop niet meer in beeld is, betekent het dat alle beschikbare plaatsen bezet zijn voor deze scholingsdag.

Heeft mijn aanmelding jullie bereikt?

Na aanmelding krijg je meteen een bevestiging op je beeldscherm en vanaf dat moment wordt er een plaats voor je gereserveerd of ben je aangemeld voor een online leermodule. De factuur wordt binnen enkele dagen verstuurd naar je e-mailadres en dat van de financiële administratie, mits dat dat bij aanmelding hebt ingevuld. Twijfel je, stuur dan even een e-mail en je ontvangt snel antwoord op je vraag.

Heb ik een ticket nodig om binnen te komen?

Nee. Als je onze mensen achter de inschrijftafel vertelt hoe je heet en waar je werkt, dan vinden we je naam terug op de deelnemerslijst en volgt de rest vanzelf.

Accreditatie en bewijs van deelname

Accreditatie nog in behandeling, wat betekent dat?

Wanneer een aanvraag voor accreditatie is gedaan, gaat de betreffende beroepsvereniging beoordelen hoeveel registerpunten worden toegekend. Hoe snel dit proces doorlopen is, is verschillend per beroepsvereniging. Zodra de punten bekend worden gemaakt, zorgen wij voor bijschrijving in het register.

Waar kan ik zien of accreditatie is aangevraagd bij mijn beroepsregister?

Bij elke cursus staat onder het kopje “accreditatie” aangegeven bij welke registers accreditatie is aangevraagd, hoeveel punten zijn toegekend of dat de aanvraag nog in behandeling is. Deze gegevens worden bijgewerkt zodra de registerpunten door de beroepsverenigingen zijn toegekend.

Zijn mijn punten al in mijn beroepsregister bijgeschreven?

We voeren in de regel binnen vier weken na een scholingsdag de toegekende punten in in die registers die ons als organisator toestaan om dat te doen. Ben je niet aanwezig geweest dan heb je uiteraard ook geen recht op bijschrijving van de punten, ook niet als je de factuur betaald hebt.

Kunnen jullie ook accreditatie aanvragen bij mijn beroepsregister?

Meestal wel. Staat jouw register er niet bij onder het kopje “accreditatie” bij de dag van je keuze? Neem dan ruim voorafgaand aan de dag per e-mail contact met ons op. Dan bekijken we of we ook bij jouw register accreditatie kunnen aanvragen.

Ontvang ik een bewijs van deelname?

Ja. Iedereen die aan één van onze congressen, symposia en studiedagen deelneemt, ontvangt een bewijs van deelname.

Ontvangst van berichten

Ontvang ik nog informatie voorafgaand aan een scholingsdag?

Ja. Een week voorafgaand aan het evenement waarvoor je je inschreef, sturen we je bij wijze van service nog een herinnering. Het programma, de deelnemerslijst en andere informatie ontvang je op de dag zelf in je deelnemersmap. De beschikbare artikelen en presentaties ontvang je op of na de scholingsdag op het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld.

Waarom ontvang ik geen berichten (meer) van jullie?

Dat kan een paar oorzaken hebben. Misschien is er met je inschrijving iets misgelopen? Neem dan gewoon contact met ons op per e-mail. Een andere oorzaak kan gelegen zijn in de instelling van je spamfilter. Kijk daarom in de map “ongewenste mail” of daar wellicht het bericht dat je zoekt terechtgekomen is.

Vervoer en parkeren

Waar vind ik informatie over de parkeerkosten bij jullie locaties?

Bij de beschrijving van elke locatie is informatie opgenomen over parkeerplaatsen en -kosten.

Dieetwensen

Kunnen jullie voor de lunch rekening houden met mijn dieet?

Wij doen onze uiterste best om rekening te houden met specifieke (medische) dieetwensen, mits je ons dat op tijd laat weten. Liefst meteen al via het aanmeldformulier middels het daartoe bestemde veld. En anders minimaal een week voor je naar onze scholingsdag komt via het contactformulier.

Hoe gaat dat op de dag zelf in z’n werk?

Bij aanvang van de lunch kun je je melden bij het personeel en na het noemen van je naam zal de lunch worden geserveerd.

Facturen

Wanneer ontvang ik de factuur?

Normaal gesproken binnen twee of drie dagen en uitsluitend per e-mail. Heb je na die tijd nog geen factuur van ons gezien? Kijk dan eerst even in je “ongewenste mail”-folder. Is daar ook niets te vinden? Neem dan contact met ons op.

Ben ik verplicht om de BTW te betalen?

Het intellectueel eigendom van de inhoud van onze scholingen ligt niet bij RJ-opleidingen, waardoor de belastingwetgeving voorschrijft dat BTW-heffing verplicht is. Op de facturen worden de bedragen gesplitst aangezien voor sommige cursisten de BTW aftrekbaar is.

Welke factuurdatum wordt gehanteerd?

De dag van inschrijving geldt als factuurdatum. Je kunt je dus ook aanmelden voor een congres dat in een volgend kalenderjaar gaat plaatsvinden, zodat het bedrag van het scholingsbudget in het huidige kalenderjaar kan worden betaald.

Achteraf wijzigen van facturen

Wanneer een factuur eenmaal is opgemaakt en verstuurd, kan het factuurbedrag niet meer gewijzigd worden. Het komt wel regelmatig voor dat deelnemers bij inschrijving een foutief factuuradres doorgeven, of kostenplaats en/of kostensoort vergeten te vermelden. Deze gegevens kunnen we wel achteraf aanpassen op de factuur.

Is mijn factuur betaald?

Als je factuur niet betaald is, dan sturen we je na verloop van tijd een herinnering. Ontvang je geen herinnering? Dan mag je ervan uit gaan dat je factuur betaald is.

Klopt mijn factuurbedrag wel?

In de regel wel. Er ontstaat wel eens verwarring doordat de 21% BTW die wij van de overheid aan deelnemers in rekening moeten brengen, over het hoofd wordt gezien. Heb je een andere vraag, neem dan contact met ons op.

Betaald en toch een betalingsherinnering ontvangen?

Betalingen worden automatisch getraceerd wanneer het factuur- en of debiteurennummer is vermeld bij overschrijving. Wanneer deze gegevens ontbreken of fout worden ingevuld wordt blijft de betaling openstaan in het betalingssysteem. Hierdoor ontvang je na verloop van tijd een betalingsherinnering. Mocht je toch betaald hebben, geef dan even per e-mail aan ons door wanneer het bedrag is overgeschreven, dan zoeken wij dit op en corrigeren wij dit handmatig.

Kan ik toch deelnemen als de factuur nog niet betaald is?

Als je je relatief kort voor de datum (<1 week) van de cursus hebt aangemeld, dan begrijpen we dat er even tijd overheen kan gaan voordat de rekening betaald is. We gaan je dan aan de inschrijfbalie uiteraard niet wegsturen, dus je neemt gewoon deel aan de scholingsdag.

Ik heb niet deelgenomen, maar me wel aangemeld. Moet ik nu wel betalen?

Dat hangt ervan af of je je hebt afgemeld. Als je je meer dan 30 dagen voor de scholingsdag waarvoor je je inschreef, afgemeld hebt, dan krijg je het inschrijfbedrag nagenoeg geheel teruggestort. Meld je je korter dan 30 dagen van tevoren af of verschijn je niet zonder afmelding, dan ben je het totale rekeningbedrag verschuldigd. Je mag wel (eventueel zonder voorafgaande aankondiging) een vervanger sturen die in jouw plaats deelneemt. We zorgen dan dat we op de dag zelf de gegevens van je vervanger noteren en dragen dan zorg voor een op de juiste naam gesteld bewijs van deelname en eventuele bijschrijving van registerpunten voor hem of haar. Het gemakkelijkst is natuurlijk als je van tevoren wel even doorgeeft dat er iemand anders in je plek komt, zodat we alles voor je plaatsvervanger vooraf kunnen regelen. Een vervanger kun je doorgeven via het contactformulier.

Klachten

Klachtenreglement

RJ-opleidingen kent een interne klachtenregeling die erin voorziet dat deelnemers (cursisten) daadwerkelijk recht wordt gedaan als ze een klacht over RJ-opleidingen, het onderwijs, of een docent hebben. Het doel van deze klachtregeling is om de kwaliteit van RJ-opleidingen, docenten en het onderwijs te bevorderen en eventuele tekortkomingen op te lossen. Klachten dienen via een brief of email (info@rj-opleidingen.nl) worden ingediend.
Binnen vijf werkdagen volgt een ontvangstbevestiging. RJ-opleidingen neemt een termijn van vier weken om de klacht vertrouwelijk in behandeling te nemen. In eerste instantie wordt de klacht met de stafdocent opgenomen. Indien niet tot een bevredigende oplossing wordt gekomen, wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijk accountantskantoor, te weten accountantskantoor Reintjens-Essers, Burg. Ronckersplein 3, 6269 AL Margraten. RJ-opleidingen erkent het oordeel van dit kantoor als bindend en definitief. Alle klachten die binnenkomen en de afhandeling ervan worden geregistreerd en bijgehouden voor een periode van vijf jaar.