4-daagse (online) basiscursus schematherapie voor (jong)volwassenen

Algemeen

Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die in de jaren 90 van de vorige eeuw ontwikkeld is door Jeffrey Young en collega’s in de behandeling van ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Schematherapie integreert cognitieve-, experientiële, en gedragsmatige technieken in een therapiemodel waarbij de therapeutische relatie een belangrijk instrument tot verandering is.

 

Inmiddels is uit diverse behandelstudies gebleken dat schematherapie effectief is in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen, zowel in een individuele als een groepssetting. De uitgangspunten, methoden en technieken van schematherapie zijn goed bruikbaar in het werken met jeugdigen. Ook bij adolescenten zijn er aanwijzingen dat schematherapie effectief is.

 

In deze cursus maken de cursisten kennis met de kernbegrippen uit schematherapie zoals vroegkinderlijke onaangepaste schema’s, modi, coping, de therapeutische relatie (limited reparenting, empathische confrontatie, limit setting) en technieken zoals imaginaire rescripting en de meerstoelentechniek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het betrekken van ouders bij de therapie van (thuiswonende) adolescenten en hoe schematherapie toepasbaar is op ouders.

Onderwerpen

1. Bespreken van de schematheorie: uitleg van het model, stand van zaken rond wetenschappelijk onderzoek;
2. De diagnostiek en indicatiestelling: gebruik van vragenlijsten, levensverhaal, diagnostische imaginatie bij adolescenten en volwassenen, casusconceptualisatie en modi-model;
3. De therapeutische relatie in schematherapie: limited reparenting, empathische confrontatie, limit setting, self-disclosure;
4. Experientiële technieken zoals imaginatie met rescripting, historisch rollenspel, meerstoelentechnieken;
5. Het gebruik van cognitieve interventies naast psychoeducatie;
6. Het inzetten van gedragstherapeutische interventies;
7. Zicht krijgen op de eigen schema’s en modi en de interactie met cliënten.

Algemene leerdoelen

De deelnemers zijn na afloop van de cursus in staat om een goede inschatting te maken van wie wel of niet in aanmerking komen voor schematherapie. Daarnaast zijn deelnemers in staat om de opgedane kennis en ervaringen met schematherapie toe te passen in de dagelijkse praktijk bij adolescenten en volwassenen. Daarnaast zijn ze in staat om met diverse middelen tot een casusconceptualisatie en modi-model te komen en diverse technieken (met een nadruk op experientiële technieken) toe te passen binnen een (lopende) behandeling.

Werkwijze/ werkvormen

De bijeenkomsten hebben een interactief en praktisch karakter. Naast het bespreken van theorie en de literatuur wordt van de deelnemers verwacht dat zij bij hun patiënten vragenlijsten afnemen, een casusconceptualisatie met modi model maken en door middel van rollenspellen hun vaardigheden verder ontwikkelen. Rollenspelen vinden in subgroepen en plenair plaats. Ook de therapeutische relatie komt aan bod en wordt geoefend.

Aantal dagen 4
Aantal contacturen 25
Locatie Lestijden (lesdag) Beschikbaarheid
Online
  • donderdag 04 nov 2021
  • donderdag 02 dec 2021
  • donderdag 13 jan 2022
  • donderdag 17 feb 2022
nog 5 plaatsen beschikbaar
FGzPt26toegekend
VGCt25toegekend
VSt25toegekend
De doelgroep bestaat uit personen met een BIG registratie (GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters), dan wel in opleiding zijnde daartoe. Tevens worden personen met een gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging (bijv. VGCt), of daartoe in opleiding zijn, toegelaten. Ook de NVO-orthopedagoog-generalist en de postmaster orthopedagoog-generalist SKJ of daartoe in opleiding zijnde worden toegelaten. Personen met een gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging dat gelijkgesteld is met en het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapieopleiding, of daartoe in opleiding zijnde worden ook toegelaten. Tenslotte worden vaktherapeuten in het Register Vaktherapeutische Beroepen toegelaten.

Jeffrey Roelofs

Jeffrey Roelofs is een ervaren docent, gepromoveerd onderzoeker en klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt bij de Universiteit Maastricht en bij YOUZ Maastricht Parnassia en heeft een eigen praktijk. Zijn expertise ligt in de diagnostiek en behandeling van internaliserende stoornissen (in het bijzonder persoonlijkheidsproblematiek) bij jongeren en jongvolwassenen. Hij is supervisor VGCT en supervisor schematherapie en is EMDR practitioner.

Na bevestiging van uw aanmelding ontvangt u instructies om de eventueel benodigde literatuur te downloaden.
Informatie

Algemeen

Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die in de jaren 90 van de vorige eeuw ontwikkeld is door Jeffrey Young en collega’s in de behandeling van ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Schematherapie integreert cognitieve-, experientiële, en gedragsmatige technieken in een therapiemodel waarbij de therapeutische relatie een belangrijk instrument tot verandering is.

 

Inmiddels is uit diverse behandelstudies gebleken dat schematherapie effectief is in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen, zowel in een individuele als een groepssetting. De uitgangspunten, methoden en technieken van schematherapie zijn goed bruikbaar in het werken met jeugdigen. Ook bij adolescenten zijn er aanwijzingen dat schematherapie effectief is.

 

In deze cursus maken de cursisten kennis met de kernbegrippen uit schematherapie zoals vroegkinderlijke onaangepaste schema’s, modi, coping, de therapeutische relatie (limited reparenting, empathische confrontatie, limit setting) en technieken zoals imaginaire rescripting en de meerstoelentechniek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het betrekken van ouders bij de therapie van (thuiswonende) adolescenten en hoe schematherapie toepasbaar is op ouders.

Onderwerpen

1. Bespreken van de schematheorie: uitleg van het model, stand van zaken rond wetenschappelijk onderzoek;
2. De diagnostiek en indicatiestelling: gebruik van vragenlijsten, levensverhaal, diagnostische imaginatie bij adolescenten en volwassenen, casusconceptualisatie en modi-model;
3. De therapeutische relatie in schematherapie: limited reparenting, empathische confrontatie, limit setting, self-disclosure;
4. Experientiële technieken zoals imaginatie met rescripting, historisch rollenspel, meerstoelentechnieken;
5. Het gebruik van cognitieve interventies naast psychoeducatie;
6. Het inzetten van gedragstherapeutische interventies;
7. Zicht krijgen op de eigen schema’s en modi en de interactie met cliënten.

Algemene leerdoelen

De deelnemers zijn na afloop van de cursus in staat om een goede inschatting te maken van wie wel of niet in aanmerking komen voor schematherapie. Daarnaast zijn deelnemers in staat om de opgedane kennis en ervaringen met schematherapie toe te passen in de dagelijkse praktijk bij adolescenten en volwassenen. Daarnaast zijn ze in staat om met diverse middelen tot een casusconceptualisatie en modi-model te komen en diverse technieken (met een nadruk op experientiële technieken) toe te passen binnen een (lopende) behandeling.

Werkwijze/ werkvormen

De bijeenkomsten hebben een interactief en praktisch karakter. Naast het bespreken van theorie en de literatuur wordt van de deelnemers verwacht dat zij bij hun patiënten vragenlijsten afnemen, een casusconceptualisatie met modi model maken en door middel van rollenspellen hun vaardigheden verder ontwikkelen. Rollenspelen vinden in subgroepen en plenair plaats. Ook de therapeutische relatie komt aan bod en wordt geoefend.

Cursusdagen
Aantal dagen 4
Aantal contacturen 25
Locatie Lestijden (lesdag) Beschikbaarheid
Online
  • donderdag 04 nov 2021
  • donderdag 02 dec 2021
  • donderdag 13 jan 2022
  • donderdag 17 feb 2022
nog 5 plaatsen beschikbaar
Accreditaties
FGzPt26toegekend
VGCt25toegekend
VSt25toegekend
Doelgroep
De doelgroep bestaat uit personen met een BIG registratie (GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters), dan wel in opleiding zijnde daartoe. Tevens worden personen met een gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging (bijv. VGCt), of daartoe in opleiding zijn, toegelaten. Ook de NVO-orthopedagoog-generalist en de postmaster orthopedagoog-generalist SKJ of daartoe in opleiding zijnde worden toegelaten. Personen met een gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging dat gelijkgesteld is met en het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapieopleiding, of daartoe in opleiding zijnde worden ook toegelaten. Tenslotte worden vaktherapeuten in het Register Vaktherapeutische Beroepen toegelaten.
Docenten

Jeffrey Roelofs

Jeffrey Roelofs is een ervaren docent, gepromoveerd onderzoeker en klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt bij de Universiteit Maastricht en bij YOUZ Maastricht Parnassia en heeft een eigen praktijk. Zijn expertise ligt in de diagnostiek en behandeling van internaliserende stoornissen (in het bijzonder persoonlijkheidsproblematiek) bij jongeren en jongvolwassenen. Hij is supervisor VGCT en supervisor schematherapie en is EMDR practitioner.

Literatuur
Na bevestiging van uw aanmelding ontvangt u instructies om de eventueel benodigde literatuur te downloaden.

695,00

incl. B.T.W.

donderdag 04 nov 2021
donderdag 02 dec 2021
donderdag 13 jan 2022
donderdag 17 feb 2022
Online
695,00